top of page

Art. 12 îl știm bine?

Articolul 12 din regulamentul 561/06 prevede posibilitatea renunțării la timpul de conducere și de odihnă în anumite condiții, fără a risca sancțiuni. Arta. 12 citate: „Cu condiția ca siguranța rutieră să nu fie compromisă și pentru a ajunge la un punct de oprire corespunzător, conducătorul auto poate deroga de la prevederile articolelor 6 și 9 (timpi de conducere și perioade de odihnă). Conducătorul auto trebuie să înscrie de mână pe foaia de înregistrare a aparatului de înregistrare, în tipărirea aparatului de înregistrare sau în jurnalul de service motivul derogării de la aceste prevederi cel târziu când ajunge la punctul de oprire corespunzător”. Cu REG. 1054/2020 „Pachetul de mobilitate” au fost introduse alte două excepții: „Cu condiția ca siguranța rutieră să nu fie compromisă, în circumstanțe excepționale, conducătorul auto poate deroga și de la prevederile articolului 6, alineatele (1) și (2) (conducerea zilnică și conducerea săptămânală) și ale articolului 8, alineatul 2 (odihna/angajamentul zilnic), depășirea timpului zilnic și săptămânal de conducere cu maximum o oră pentru a ajunge la locul de muncă al angajatorului sau la locul de reședință pentru a lua o perioadă de repaus săptămânal”. DEROGARE MAXIM 1 ORĂ de depășire: ghid zilnic și săptămânal Angajamentul zilnic a se intoarce: la sediul firmei reședința șoferului „În aceleași condiții, conducătorul auto poate depăși timpul zilnic și săptămânal de conducere cu maximum două ore, cu condiția să fi respectat o pauză de 30 de minute consecutive imediat înainte de timpul suplimentar de conducere pentru a ajunge la locul de muncă al angajatorului. sau locul de reședință pentru a lua o perioadă obișnuită de odihnă săptămânală” DEROGARE MAXIM 2 ORE de depășire: ghid zilnic și săptămânal angajamentul zilnic a se intoarce: la sediul firmei sau Reședința șoferului Este important ca derogarea să fie transcrisă pe versoul tipăritului de activitate iar conducătorul auto trebuie să indice motivul derogării, fiind cât se poate de precis, în timp și loc. ARTA. 12 ESTE O DEROGARE NU ESTE O REGULĂ!!8 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page