top of page

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR). În vigoare din 07.11.2022

 

PREMISĂ

 

Această dezvăluire ține cont de prevederile GDPR și ale Codului de confidențialitate (Decretul Legislativ 30 iunie 2003 nr. 196). Documentul a fost elaborat și pe baza Ghidului Garantului de Confidențialitate (în special Ghidul de combatere a spamului emis de Garantul de Confidențialitate la 4 iulie 2013).

 

Site la care se referă această politică de confidențialitate: www.matchgo.it (Site).

 

Operatorul de date nu a desemnat un DPO (responsabil cu protecția datelor). Prin urmare, puteți trimite orice solicitare de informații direct Operatorului de date.

 

INFORMATII GENERALE

 

Acest document descrie modul în care Operatorul de date prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate pe Site.

 

Principalele tratamente ale datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt descrise mai jos. În special, se explică temeiul juridic al prelucrării, dacă prevederea este obligatorie și consecințele nerespectării datelor cu caracter personal. Pentru a vă descrie mai bine drepturile, dacă este necesar, am specificat dacă și când nu se efectuează o anumită prelucrare a datelor cu caracter personal.Pe Site aveți posibilitatea de a introduce date personale ale terților. În acest caz, garantați că ați obținut consimțământul acestor subiecți pentru a introduce aceste date personale. Prin urmare, vă angajați să despăgubiți și să îl feriți pe Operatorul de date de orice răspundere.

 

Înregistrare pe Site

 

Informațiile și datele solicitate în cazul înregistrării vor fi folosite pentru a vă permite atât accesul în zona rezervată a Site-ului, cât și utilizarea serviciilor online oferite de Operatorul de date utilizatorilor înregistrați. Temeiul legal al prelucrării este necesitatea ca Operatorul de date de a efectua măsuri precontractuale adoptate la cererea părții interesate. Furnizarea datelor este facultativă. Cu toate acestea, refuzul dumneavoastră de a furniza date va face imposibilă înregistrarea pe Site.

 

Răspunde la solicitările tale

 

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră de informații. Prevederea este opțională, dar refuzul dumneavoastră va face imposibil ca Operatorul de date să vă răspundă la întrebări. Temeiul legal al prelucrării este interesul legitim al Operatorului de date de a da curs solicitărilor utilizatorului. Acest interes legitim este echivalent cu interesul utilizatorului de a primi un răspuns la comunicările trimise către Operatorul de date.

 

Marketing generic

 

Sub rezerva consimțământului dumneavoastră, Operatorul de date poate prelucra datele personale pe care le furnizați pentru a vă trimite materiale publicitare și/sau buletine informative referitoare la produsele proprii sau ale terților. Temeiul legal al acestui tratament este consimțământul dumneavoastră. Furnizarea datelor cu caracter personal în acest scop este pur opțională. Neconsimțământul pentru prelucrarea datelor în scopuri de marketing va face imposibilă primirea de materiale publicitare referitoare la produsele/serviciile Controlorului de date și/sau ale terților, precum și imposibilitatea Operatorului de date de a efectua studii de piață, de asemenea, vizând evaluarea gradului de satisfacție a utilizatorilor, precum și pentru a vă trimite buletine informative. Aceste comunicări vor fi trimise la adresa de e-mail furnizată de dumneavoastră pe Site.

 

Profilare

 

Sub rezerva consimțământului dumneavoastră, Operatorul de date poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de profilare, adică pentru analiza opțiunilor dumneavoastră de consum prin dezvăluirea tipului și frecvenței achizițiilor pe care le-ați efectuat, în vederea trimiterii de materiale publicitare și/sau buletine informative referitoare la produse proprii sau terțe, de interes specific pentru dvs. Temeiul legal al acestui tratament este consimțământul dumneavoastră. Furnizarea datelor în acest scop este pur opțională. Neconsimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de profilare va face imposibil ca Operatorul de date să prelucreze profilul dumneavoastră comercial, prin detectarea opțiunilor și obiceiurilor dumneavoastră de cumpărare, precum și să vă trimită materiale publicitare referitoare la produsele Operatorului de Prelucrarea și/sau terții, de interesul dumneavoastră specific. Aceste comunicări vor fi trimise la adresa de e-mail pe care o furnizați pe Site.

 

Transfer de date

 

Pentru trimiterea de comunicări promoționale, sub rezerva consimțământului dumneavoastră explicit, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către „terți”. Temeiul legal al prelucrării este consimțământul dumneavoastră. Furnizarea datelor cu caracter personal în acest scop este pur opțională. Neconsimțământul pentru transfer va face imposibilă transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către terți în scopuri publicitare.

 

Geolocalizare

 

Site-ul nu implementează instrumente de geolocalizare a adresei IP a utilizatorului.

 

Comunicarea datelor cu caracter personal

 

În cadrul activității sale obișnuite, Operatorul de date poate comunica datele dumneavoastră cu caracter personal anumitor categorii de subiecți. În articolul 2 puteți găsi lista subiecților cărora Operatorul de date le comunică datele dumneavoastră cu caracter personal. Pentru a facilita protecția drepturilor dumneavoastră, articolul 2 poate specifica în unele cazuri când datele dumneavoastră nu sunt comunicate unor terți.

„Comunicarea” datelor cu caracter personal către terți este diferită de „transferul” (reglementat la punctul anterior). De altfel, în comunicare, terțul căruia îi sunt transmise datele îl poate folosi doar în scopurile specifice descrise în relația cu Operatorul de date. În cadrul transferului, pe de altă parte, terțul devine Controlor independent de date cu caracter personal. În plus, consimțământul dumneavoastră este întotdeauna necesar pentru a vă transfera datele personale către terți.

 

Fără a aduce atingere celor de mai sus, se înțelege că Operatorul de date poate utiliza în orice caz datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a-și îndeplini corect obligațiile stabilite de legile în vigoare.

 

NOTIFICARE SPECIFICA DE CONFIDENTIALITATE

 

Art. 1 Metode de prelucrare

 

1.1 Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se va efectua în principal cu ajutorul mijloacelor electronice sau automatizate, conform metodelor și instrumentelor adecvate pentru garantarea securității și confidențialității acestora în conformitate cu GDPR.

 

1.2 Informațiile dobândite și metodele de tratament vor fi pertinente și nu excesive în raport cu tipul de servicii prestate. De asemenea, datele dumneavoastră vor fi gestionate și protejate în medii IT securizate adecvate circumstanțelor.

 

1.3 „Datele particulare” nu sunt prelucrate prin intermediul Site-ului. Datele speciale sunt cele care pot dezvălui originea rasială și etnică, credințe religioase, filozofice sau de altă natură, opiniile politice, apartenența la partide, sindicate, asociații sau organizații cu caracter religios, filozofic, politic sau sindical, sănătatea și viața sexuală.

 

1.4 Nu sunt prelucrate date judiciare prin intermediul Site-ului.

 

Art. 2 Comunicarea datelor cu caracter personal

 

Operatorul de date poate comunica datele dumneavoastră cu caracter personal unor categorii specifice de subiecți. Subiecții cărora Operatorul de date își rezervă dreptul de a comunica datele dumneavoastră sunt indicate mai jos:

 

 • Operatorul de date poate comunica datele dumneavoastră cu caracter personal tuturor acelor subiecți (inclusiv Autorităților Publice) care au acces la datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile de reglementare sau administrative.

 • De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate tuturor acelor subiecte publice și/sau private, persoane fizice și/sau juridice (firme de consultanță juridică, administrativă și fiscală, Oficii Judiciare, Camere de Comerț, Camere și Oficii de Muncă etc.), dacă comunicarea este necesară sau funcțională pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care decurg din lege.

 • Operatorul de date folosește angajați și/sau colaboratori în orice calitate. Pentru funcționarea corectă a Site-ului, Operatorul de date poate comunica datele dumneavoastră cu caracter personal acestor angajați și/sau colaboratori.

 • În activitatea sa obișnuită de administrare a Site-ului, Operatorul de date se folosește de companii, consultanți sau profesioniști însărcinați cu instalarea, întreținerea, actualizarea și, în general, gestionarea hardware-ului și software-ului Operatorului sau al cărora acesta din urmă este utilizat. pentru prestarea serviciilor sale. Prin urmare, numai cu referire la aceste scopuri, datele dumneavoastră pot fi prelucrate și de către acești subiecți.

 • Operatorul de date nu folosește platforme CRM (companii care desfășoară activitatea de transmitere de comunicări automate către utilizatori în special). Prin urmare, datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt dezvăluite acestor companii.

 • Operatorul de date nu folosește companii externe pentru a furniza serviciul de asistență clienți.

 

Proprietarul își rezervă dreptul de a modifica lista de mai sus pe baza operațiunilor sale obișnuite. Prin urmare, sunteți invitat să accesați în mod regulat aceste informații pentru a verifica căror subiecte le comunică Operatorul de date datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

Art. 3 Păstrarea datelor cu caracter personal

 

3.1 Acest articol descrie cât timp Operatorul de date își rezervă dreptul de a vă păstra datele personale.

 

 • În scopuri de marketing, datele personale vor fi păstrate până la revocarea consimțământului. Pentru utilizatorii inactivi, datele personale vor fi șterse la un an de la trimiterea ultimului e-mail vizualizat.

 • Conform prevederilor art. 2220 din codul civil, facturile, precum si toate evidentele contabile in general, se pastreaza pe o perioada de minim zece ani de la data inregistrarii, pentru a putea fi prezentate in cazul unei inspectii.

 

3.2 Fără a aduce atingere prevederilor articolului 3.1, Operatorul de date poate păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru timpul cerut de reglementările specifice, cu modificările periodice.

 

Art. 4 Transferul datelor cu caracter personal

 

4.1 Operatorul de date are sediul în Uniunea Europeană. Prin urmare, prelucrarea datelor dumneavoastră este sigură din punct de vedere al reglementărilor, astfel cum este reglementată de GDPR. În cazul în care transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal are loc într-o țară din afara UE și pentru care Comisia Europeană și-a exprimat o opinie de adecvare, transferul este în orice caz considerat sigur din punct de vedere normativ. Acest articol 4.1 indică din când în când țările în care datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi eventual transferate și în care Comisia Europeană și-a exprimat o opinie de adecvare.

 • Prin urmare, utilizatorul este invitat să acceseze regulat acest articol pentru a verifica dacă transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal are loc într-o țară cu aceste caracteristici.

 

4.2 Fără a aduce atingere a ceea ce este indicat la articolul 4.1, datele dumneavoastră pot fi transferate și către țări din afara UE și pentru care Comisia Europeană nu și-a exprimat o opinie de adecvare. Prin urmare, sunteți invitat să vizualizați în mod regulat acest articol 4.2 pentru a afla în care dintre aceste țări sunt posibil transferate datele dvs.

 

4.3 În acest articol, Operatorul de date indică țările în care își poate direcționa în mod specific afacerile. Această împrejurare poate implica aplicarea legislației țării de referință, împreună cu cea a GDPR. 

 

 • La cererea utilizatorului, Operatorul de date va aplica prelucrarii datelor cu caracter personal reglementarea eventual mai favorabila prevazuta de legislatia nationala a utilizatorului.

 

 

Art. 5. Drepturile persoanei interesate

 

În temeiul art. 13 din Regulamentul de confidențialitate, Operatorul de date vă informează că aveți dreptul de a:

 

 • solicitați Controlorului accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal și corectarea sau anularea acestora sau limitarea tratamentului care vă privește sau să vă opuneți tratării acestora, pe lângă dreptul la portabilitatea datelor

 • revoca consimțământul în orice moment, fără a prejudicia legalitatea tratamentului bazat pe consimțământul dat înainte de revocare

 • propune o plângere unei autorități de supraveghere (de exemplu: Garantul pentru protecția datelor cu caracter personal).

 

Drepturile de mai sus pot fi exercitate printr-o cerere informală adresată persoanelor de contact indicate în Introducere.

 

Art. 6. Modificari si Diverse

 

Operatorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări acestor informații în orice moment, oferind publicitate corespunzătoare utilizatorilor Site-ului și, în orice caz, garantând o protecție adecvată și similară a datelor cu caracter personal. Pentru a vizualiza orice modificări, sunteți invitat să consultați în mod regulat aceste informații. În cazul unor modificări substanțiale ale acestei declarații de confidențialitate, Operatorul de date le poate notifica și prin e-mail.

bottom of page